Een keuzehulp moet wel helpen

Takeda Oncology

Maaike de Ruijter is verpleegkundig specialist bij het VUmc en voorzitter van de tumorwerkgroep Hematologie. Als verpleegkundig specialist is Maaike bevoegd om zelfstandig medische beslissingen te nemen. Daarnaast hebben verpleegkundig specialisten een grote rol in de mentale ondersteuning van de patiënt. Zij hebben meer tijd om de patiënt te leren kennen en weten beter wat de patiënt belangrijk vindt. Samen Beslissen is dus juist voor deze beroepsgroep weggelegd. Wat kunnen we nog beter doen? “Hoewel je de patiënt moet betrekken bij de behandelkeuze, moet je de patiënt niet het gevoel geven alleen te staan in het nemen van een beslissing. Dan sla je door met Samen Beslissen.” Maaike maakt te vaak mee dat patiënten naar huis worden gestuurd met informatie die zij slecht begrijpen, en die op basis daarvan een keuze moeten maken. “Dan is er wat misgegaan, want dit proces doorloop je samen.” Een stap in de goede richting zou zijn om keuzehulpen voor mensen met multipel myeloom te introduceren. “Het is dan wel essentieel dat behandelaars met zo’n keuzehulp leren omgaan. Het bespreken van een keuzehulp hoort bij het gebruik daarvan. En wanneer het nodig is, moet de specialist ook van een keuzehulp durven afwijken.”

Maatschappelijk Cafe Samen Beslissen