Iedereen is het eens over ‘waarom’, nu nog ‘hoe’

Takeda Oncology

Hans Scheurer heeft multipel myeloom (ook bekend als Ziekte van Kahler). Als voorzitter van de koepel van Europese patiëntenorganisaties voor multipel myeloom is Hans goed op de hoogte van er onder patiënten leeft. Eigenlijk is het debat over Samen Beslissen geen spannend debat, stelt hij: “Iedereen is het er over eens dat Samen Beslissen moet gebeuren. De vraag is alleen op welke manier.” Hans neemt alvast een voorschot op het debat door drie voorstellen te verdedigen die Samen Beslissen de standaard besluitvormingsprocedure maken: ‘Een goede specialist biedt jou ook de behandelopties die beschikbaar zijn in andere ziekenhuizen.’ “Natuurlijk weet niet elke specialist precies wat er zich afspeelt in de rest van het land. Maar het is een kwestie van professionaliteit om als specialist te zeggen: ‘Ik weet het eigenlijk niet zo goed, maar kijkt u ook eens daar.’” ‘Na de behandeling volgt een evaluatiegesprek tussen de patiënt en specialist.’ “Een behandeling is een doorlopend traject, maar de beslissing voor een behandeling is een forse. Die moet op een juiste manier gemaakt worden, en daar moet de specialist van kunnen leren.” ‘Het gespreksverslag laat je ook reviewen door de patiënt.’ “Het gespreksverslag helpt de behandelaar om te communiceren met het behandelteam. Het probleem is dat hier vaak zaken in staan die de patiënt helemaal niet zo heeft bedoeld. Door de patiënt beter te betrekken bij de keuze voor behandeling blijkt dat de patiënt tevredener is, én trouwer aan die behandeling.”

Maatschappelijk Cafe Samen Beslissen