Samen Beslissen vereist teamwork

Takeda Oncology

Paul Geerts is internist-hematoloog in Maastricht UMC. Daar promoveert hij op het onderwerp Samen Beslissen. Als vertegenwoordiger van de medisch specialisten op deze avond, vertelt Paul over zijn ervaringen met Samen Beslissen. “Tijdens mijn studie heb ik al kennisgemaakt met Shared Decision Making, zoals we dat noemden. In de theorie worden drie stappen gedefinieerd die de specialist moet doorlopen. De eerste stap neem je als een team dat samen voor een moeilijke beslissing staat. Vervolgens neemt de arts zijn of haar verantwoordelijkheid door de behandelopties met de patiënt te bespreken. En als derde stap maken arts en patiënt samen een keuze. In die tweede stap, het informeren, zijn artsen best bedreven. Maar werken als team, daar hebben wij nog veel te leren”, stelt Paul. Artsen kunnen bijvoorbeeld beginnen met de vraag: ‘Wat wilt u absoluut nog kunnen doen?’ suggereert Paul. “Maar de patiënt moet de specialist ook helpen. Geef uw mening, vanavond in het debat, maar vooral ook later bij mijn collega’s in de spreekkamer.”